Interior photos by Boglárka Éva Zellei

---

Guest + appearance
The Guest + appearance show is a temporary photo exhibition under the 2020 theme of Hospitality

March 21 – September 6, 2020 (opened only on May 30 due to Covid-19 pandemic regulations)
Pannonhalma Archabbey (Pannonhalma, Hungary)

“Invitum cum retineas, exire incites.”
“Detain a man against his will, and you urge him to depart.”
– Publilius Syrus

Someone welcoming guests is most probably an open, easy going, even tolerant individual willing to learn, since a host and guest must establish a mutually beneficial environment together, depending on each other, in which the act of welcoming guests becomes more than the sum of its parts. Churches invite us to be their guests in many ways, and we also invite churches, religion and spirituality to be guests in certain aspects of our lives. Today, we are hosts; tomorrow, we will be guests. This collection of documentary photos addresses the ups and downs of this mutual experience in order to identify mutual aims and recognize individual motivations. The abbey invited contemporary photographers to be their guests, to demonstrate through the lens of their visits what being a guest may mean.

Boglárka Zellei guides us into ritual spaces built for representative purposes. Her strictly composed photos allow us to witness meaningful moments that we can study in detail and compare to similar experiences of our own. Péter Sz. Németh wanders public spaces, seeking religious symbols. He does not polish the scene but captures it with all its messiness. Finding order is not his intention and he is not striving for conventional, aesthetic arrangements in his images either; he wants to uncover, to highlight. Using exaggerated colours and kitschy effects Éva Szombat removes the religious motifs from their everyday positions in the apartments she discovered them in. Enlarging them allows us to investigate whether they actually have a meaning at all or have become mere distorted substitutes of themselves. Ákos Stiller employs classical tools of photojournalism to demonstrate the value the Bible has in gypsy communities in Eastern Hungary, and the way faith offers aid in the most unexpected places. He depicts the glittery, homemade religious accessories and the deepest communality in the same critical, often humorous, yet always friendly manner.

The four photographers investigate the cross sections of church and everyday life, where the religious and profane aspects of our lives meet. Do they only find the indifference and empty routines that result from our 21-century lifestyle? Or will there be an interaction, be it tension or catharsis?

---

CREDITS

Photographers: Péter Sz. Németh, Ákos Stiller, Éva Szombat, Boglárka Éva Zellei
Curator: István Virágvölgyi
Graphic design: Zoltán Szmolka

The show was accompanied by a Hungarian and English bilingual 120-page catalogue.

https://pannonhalmifoapatsag.hu/vendeglatas-fotokiallitas

explore the project further here: https://spark.adobe.com/page/cAm0TaOFlQcIJ

---

PRESS

Körösvölgyi Zoltán: Lát/om/áskérdések (Punkt)

Iván-Nagy Szilvia: Jézus még az Aldi mellett is ott lehet (Telex)

Súgólyuk (Bartók Rádió) 10:42

Akvarell (Magyar Katolikus Rádió) 18:00

Összefutni Istennel, csak úgy (hvg.hu)

Arcus Temporum: vendégek leszünk, minden értelemben (Artportal)

\\\
HUNGARIAN
///

Vendég + látás
A Vendég + látás tárlat a 2020-as Vendégségben tematikus évad időszaki fotókiállítása

„Invitum cum retineas, exire incites.”
„Távozásra biztatod azt, akit akarata ellenére visszatartasz.”
– Publilius Syrus

Aki nyitott a vendégségre, az jó eséllyel érdeklődő, alkalmazkodó, sőt elfogadó ember, és hajlandó tanulni is, hiszen vendéglátó és vendég egymásra utalva, egymással közösen kell kialakítsák azt a légkört, amelyben kölcsönösen gazdagodni tudnak, amelyben a vendégség többé válhat, mint a részek összege. Az egyházak sokféleképpen hívnak vendégül bennünket, és mi is vendégségbe hívjuk életünk sok területére az egyházakat, a vallást, a spiritualitást. Ma vendéglátók vagyunk, holnap vendégek leszünk. Csoportos dokumentarista fotókiállításunkon ennek a kölcsönös vendégségnek a színét és fonákját vizsgáljuk, hogy ezáltal jobban megtaláljuk közös céljainkat, és megérthessük saját motivációinkat is. Az apátság kortárs fotográfusokat hívott vendégül, hogy az ő vendégségeiken keresztül láthassuk új szemszögből, mit is jelenthet még vendégségben lenni.

Zellei Boglárka reprezentatívnak épült rituális terekbe kalauzol bennünket, ahol egy-egy kiemelt pillanat szemtanúi lehetünk szigorúan komponált képein, amelyek így aprólékosan tanulmányozhatók és összevethetők hasonló élményeinkkel. Németh Sz. Péter a köztereket járja egyházi jelképek után kutatva. Nem szépít a látványon, mindent a maga összevisszaságában fényképez le, szándékosan nem a rendet keresi, és saját képeinél sem törekszik a megszokott esztétikus kompozíciókra, mert leleplezni, láttatni akar. Szombat Éva túlzó színekkel és giccsesbe hajló effektekkel emel ki lakásokban található vallásos motívumokat hétköznapi szerepükből, és nagyítja fel őket előttünk, hogy jobban szemügyre vehessük, van-e mögöttük valódi tartalom, netán eltorzultak, önmaguk pótlékaivá üresedtek-e ki. Stiller Ákos pedig a klasszikus fotóriport eszközeivel mutatja meg, mit jelent a kelet-magyarországi cigányságnak a Biblia, hogyan ad támaszt a hit ott, ahol nem is várnánk. Kritikusan, gyakran humorosan, de mindig szimpátiával mutatja meg a házilag barkácsolt egyházi giccskiegészítőket, de a mély együttléteket is.

A négy alkotó az egyház és a mindennapok találkozási pontjait vizsgálja, ahol vallásos és profán létünk felületei érintkeznek. Vajon a 21. századi életvitelünkből sok tekintetben következő közönyre és kiüresedett rutinokra találnak-e, vagy létrejön valamilyen kölcsönhatás, legyen az akár feszültség, akár katarzis?